Showing all 3 results

Danh mục những sản phẩm sữa dạng bột do Hera Milk sản xuất.

  • Sữa nghệ Hera
  • Sữa Hera slimfit (thay thế bữa ăn)

Sữa bột

Sữa nghệ Hera

450,000