Thông tin về chủ sở hữu website

Tên đơn vị cá nhân: Lương Đăng Sơn (Giám đốc)

Địa chỉ : 27 đường số 1, khu dân cư Nam Long, Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311394734

Email: dangson.kt04@gmail.com